A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Dąbrowa

Dąbrowa
brak 0.93% 1.08% 1.23% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.97% 2.11% 2.26%
danych 1.07% 1.22% 1.36% 1.51% 1.66% 1.81% 1.96% 2.10% 2.25% 2.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 731
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:574
Liczba ważnych kart:574
Frekwencja wyborcza:15.38%
Liczba głosów ważnych:539
% głosów ważnych:93.90%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 0.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 1 20.00 0.19
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 1 20.00 0.19
BORUCKA Irena 1 20.00 0.19
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 2 40.00 0.37