A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Radziejów

Radziejów
brak 0.35% 0.54% 0.73% 0.91% 1.10% 1.29% 1.48% 1.67% 1.85% 2.04%
danych 0.53% 0.72% 0.90% 1.09% 1.28% 1.47% 1.66% 1.84% 2.03% 2.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 931
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 032
Liczba ważnych kart:1 032
Frekwencja wyborcza:20.93%
Liczba głosów ważnych:986
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:22
% 2.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 13 59.09 1.32
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 3 13.64 0.30
HRABSKI Piotr Michał 1 4.55 0.10
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 1 4.55 0.10
BORUCKA Irena 1 4.55 0.10
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 1 4.55 0.10
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 2 9.09 0.20