A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Dobre

Dobre
brak 0.35% 0.54% 0.73% 0.91% 1.10% 1.29% 1.48% 1.67% 1.85% 2.04%
danych 0.53% 0.72% 0.90% 1.09% 1.28% 1.47% 1.66% 1.84% 2.03% 2.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 522
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:618
Liczba ważnych kart:618
Frekwencja wyborcza:13.67%
Liczba głosów ważnych:582
% głosów ważnych:94.17%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 1.03%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 1 16.67 0.17
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 1 16.67 0.17
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 1 16.67 0.17
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 3 50.00 0.52