A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Biała Podlaska

Biała Podlaska
brak 0.41% 0.72% 1.04% 1.35% 1.66% 1.98% 2.29% 2.60% 2.91% 3.23%
danych 0.71% 1.03% 1.34% 1.65% 1.97% 2.28% 2.59% 2.90% 3.22% 3.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 598
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 153
Liczba ważnych kart:2 152
Frekwencja wyborcza:20.32%
Liczba głosów ważnych:2 079
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 1.59%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 16 48.48 0.77
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 4 12.12 0.19
PODSTAWKA Karol 2 6.06 0.10
BUJAŁA Adriana Iwona 1 3.03 0.05
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 6.06 0.10
OKOŃ Olga 1 3.03 0.05
WUCZKO Tomasz 2 6.06 0.10
SMOLAK Monika 2 6.06 0.10
PEŁKA Jarosław 1 3.03 0.05
ROWIŃSKI Wojciech 2 6.06 0.10