A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Drelów

Drelów
brak 0.41% 0.72% 1.04% 1.35% 1.66% 1.98% 2.29% 2.60% 2.91% 3.23%
danych 0.71% 1.03% 1.34% 1.65% 1.97% 2.28% 2.59% 2.90% 3.22% 3.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 435
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:739
Liczba ważnych kart:738
Frekwencja wyborcza:16.66%
Liczba głosów ważnych:707
% głosów ważnych:95.80%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 3.54%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 20 80.00 2.83
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 8.00 0.28
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 4.00 0.14
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 1 4.00 0.14
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 1 4.00 0.14