A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Łomazy

Łomazy
brak 0.41% 0.72% 1.04% 1.35% 1.66% 1.98% 2.29% 2.60% 2.91% 3.23%
danych 0.71% 1.03% 1.34% 1.65% 1.97% 2.28% 2.59% 2.90% 3.22% 3.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 247
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:853
Liczba ważnych kart:853
Frekwencja wyborcza:20.08%
Liczba głosów ważnych:819
% głosów ważnych:96.01%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 1.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 3 25.00 0.37
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 3 25.00 0.37
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 1 8.33 0.12
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 16.67 0.24
OKOŃ Olga 1 8.33 0.12
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 8.33 0.12
ROWIŃSKI Wojciech 1 8.33 0.12