A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Annopol

Annopol
brak 0.57% 0.86% 1.14% 1.43% 1.72% 2.01% 2.29% 2.58% 2.87% 3.15%
danych 0.85% 1.13% 1.42% 1.71% 2.00% 2.28% 2.57% 2.86% 3.14% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 334
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 237
Liczba ważnych kart:1 237
Frekwencja wyborcza:16.87%
Liczba głosów ważnych:1 183
% głosów ważnych:95.63%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 1.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 7 41.18 0.59
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 4 23.53 0.34
PODSTAWKA Karol 2 11.76 0.17
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 5.88 0.08
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 5.88 0.08
ROWIŃSKI Wojciech 2 11.76 0.17