A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Gościeradów

Gościeradów
brak 0.57% 0.86% 1.14% 1.43% 1.72% 2.01% 2.29% 2.58% 2.87% 3.15%
danych 0.85% 1.13% 1.42% 1.71% 2.00% 2.28% 2.57% 2.86% 3.14% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 922
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 013
Liczba ważnych kart:1 012
Frekwencja wyborcza:17.11%
Liczba głosów ważnych:969
% głosów ważnych:95.75%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.34%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 3 23.08 0.31
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 15.38 0.21
PODSTAWKA Karol 1 7.69 0.10
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 7.69 0.10
OKOŃ Olga 1 7.69 0.10
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 1 7.69 0.10
PEŁKA Jarosław 3 23.08 0.31
ROWIŃSKI Wojciech 1 7.69 0.10