A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Trzydnik Duży

Trzydnik Duży
brak 0.57% 0.86% 1.14% 1.43% 1.72% 2.01% 2.29% 2.58% 2.87% 3.15%
danych 0.85% 1.13% 1.42% 1.71% 2.00% 2.28% 2.57% 2.86% 3.14% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 422
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:963
Liczba ważnych kart:963
Frekwencja wyborcza:17.76%
Liczba głosów ważnych:933
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 7 70.00 0.75
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 10.00 0.11
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 1 10.00 0.11
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 10.00 0.11
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00