A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Firlej

Firlej
brak 1.43% 1.67% 1.91% 2.15% 2.39% 2.63% 2.87% 3.11% 3.35% 3.59%
danych 1.66% 1.90% 2.14% 2.38% 2.62% 2.86% 3.10% 3.34% 3.58% 3.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:888
Liczba ważnych kart:888
Frekwencja wyborcza:18.48%
Liczba głosów ważnych:848
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 2.24%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 8 42.11 0.94
KURCZUK Grzegorz 7 36.84 0.83
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 5.26 0.12
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 0 0.00 0.00
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 1 5.26 0.12
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 1 5.26 0.12
KABACIŃSKI Michał 1 5.26 0.12