A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Lubartów

Lubartów
brak 1.16% 1.42% 1.68% 1.95% 2.21% 2.47% 2.73% 2.99% 3.26% 3.52%
danych 1.41% 1.67% 1.94% 2.20% 2.46% 2.72% 2.98% 3.25% 3.51% 3.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 612
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 957
Liczba ważnych kart:1 957
Frekwencja wyborcza:22.72%
Liczba głosów ważnych:1 898
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 2.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 34 68.00 1.79
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 4.00 0.11
PODSTAWKA Karol 1 2.00 0.05
BUJAŁA Adriana Iwona 3 6.00 0.16
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 2 4.00 0.11
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 4 8.00 0.21
PEŁKA Jarosław 1 2.00 0.05
ROWIŃSKI Wojciech 3 6.00 0.16