A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Ostrów Lubelski

Ostrów Lubelski
brak 1.43% 1.67% 1.91% 2.15% 2.39% 2.63% 2.87% 3.11% 3.35% 3.59%
danych 1.66% 1.90% 2.14% 2.38% 2.62% 2.86% 3.10% 3.34% 3.58% 3.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 389
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 050
Liczba ważnych kart:1 050
Frekwencja wyborcza:23.92%
Liczba głosów ważnych:1 016
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 2.56%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 11 42.31 1.08
KURCZUK Grzegorz 2 7.69 0.20
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 3.85 0.10
POZNAŃSKI Marek 3 11.54 0.30
LIPIŃSKA Paulina 1 3.85 0.10
PALONKA Marek Franciszek 1 3.85 0.10
WÓJCIK Dorota Ewa 2 7.69 0.20
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 1 3.85 0.10
KABACIŃSKI Michał 4 15.38 0.39