A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Łaziska

Łaziska
brak 0.76% 0.96% 1.16% 1.37% 1.57% 1.77% 1.97% 2.17% 2.38% 2.58%
danych 0.95% 1.15% 1.36% 1.56% 1.76% 1.96% 2.16% 2.37% 2.57% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 136
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:680
Liczba ważnych kart:680
Frekwencja wyborcza:16.44%
Liczba głosów ważnych:648
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 1.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 6 85.71 0.93
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 0 0.00 0.00
PODSTAWKA Karol 1 14.29 0.15
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00