A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Jabłoń

Jabłoń
brak 0.59% 0.96% 1.34% 1.71% 2.08% 2.46% 2.83% 3.20% 3.57% 3.95%
danych 0.95% 1.33% 1.70% 2.07% 2.45% 2.82% 3.19% 3.56% 3.94% 4.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 218
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:756
Liczba ważnych kart:756
Frekwencja wyborcza:23.49%
Liczba głosów ważnych:717
% głosów ważnych:94.84%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 1.53%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 5 45.45 0.70
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 9.09 0.14
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 9.09 0.14
OKOŃ Olga 2 18.18 0.28
WUCZKO Tomasz 1 9.09 0.14
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 9.09 0.14
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00