A  A+ A+

Gmina Komarówka Podlaska

Komarówka Podlaska
brak 17.42% 18.28% 19.15% 20.01% 20.88% 21.74% 22.60% 23.47% 24.33% 25.20%
danych 18.27% 19.14% 20.00% 20.87% 21.73% 22.59% 23.46% 24.32% 25.19% 26.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:827
Liczba ważnych kart:827
Frekwencja wyborcza:21.65%
Liczba głosów ważnych:800
% głosów ważnych:96.74%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  30  3.75
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.38
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  25  3.13
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  24  3.00
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  352  44.00
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.50
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  0.75
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  40  5.00
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  122  15.25
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  194  24.25
  Komitety razem 800  100