A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Komarówka Podlaska

Komarówka Podlaska
brak 1.32% 1.53% 1.75% 1.96% 2.18% 2.39% 2.60% 2.82% 3.03% 3.25%
danych 1.52% 1.74% 1.95% 2.17% 2.38% 2.59% 2.81% 3.02% 3.24% 3.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:827
Liczba ważnych kart:827
Frekwencja wyborcza:21.65%
Liczba głosów ważnych:800
% głosów ważnych:96.74%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 3.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 17 68.00 2.13
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 3 12.00 0.38
PODSTAWKA Karol 1 4.00 0.13
BUJAŁA Adriana Iwona 1 4.00 0.13
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 4.00 0.13
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 2 8.00 0.25
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00