A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat radzyński 

radzyński
brak 1.32% 1.53% 1.75% 1.96% 2.18% 2.39% 2.60% 2.82% 3.03% 3.25%
danych 1.52% 1.74% 1.95% 2.17% 2.38% 2.59% 2.81% 3.02% 3.24% 3.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 328
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 755
Liczba ważnych kart:10 753
Frekwencja wyborcza:21.80%
Liczba głosów ważnych:10 351
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:226
% 2.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radzyń Podlaski 13 137  3 244  3 244  3 150  68  2.16
Borki 4 852  982  981  928  16  1.72
Czemierniki 3 672  957  957  911  12  1.32
Kąkolewnica 6 718  1 230  1 229  1 185  41  3.46
Komarówka Podlaska 3 819  827  827  800  25  3.13
Radzyń Podlaski 6 482  1 316  1 316  1 273  21  1.65
Ulan-Majorat 4 832  1 186  1 186  1 125  17  1.51
Wohyń 5 816  1 013  1 013  979  26  2.66
Ogółem 49 328  10 755  10 753  10 351  226  2.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 147 65.04 1.42
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 27 11.95 0.26
PODSTAWKA Karol 10 4.42 0.10
BUJAŁA Adriana Iwona 1 0.44 0.01
ŚWISZCZ Józef Wojciech 3 1.33 0.03
OKOŃ Olga 17 7.52 0.16
WUCZKO Tomasz 5 2.21 0.05
SMOLAK Monika 2 0.88 0.02
PEŁKA Jarosław 3 1.33 0.03
ROWIŃSKI Wojciech 11 4.87 0.11