A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Ulan-Majorat

Ulan-Majorat
brak 1.32% 1.53% 1.75% 1.96% 2.18% 2.39% 2.60% 2.82% 3.03% 3.25%
danych 1.52% 1.74% 1.95% 2.17% 2.38% 2.59% 2.81% 3.02% 3.24% 3.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 832
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 186
Liczba ważnych kart:1 186
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:1 125
% głosów ważnych:94.86%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 1.51%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 10 58.82 0.89
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 11.76 0.18
PODSTAWKA Karol 1 5.88 0.09
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 5.88 0.09
OKOŃ Olga 2 11.76 0.18
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 1 5.88 0.09