A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Krasnobród

Krasnobród
brak 0.42% 0.63% 0.85% 1.06% 1.27% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.34%
danych 0.62% 0.84% 1.05% 1.26% 1.48% 1.69% 1.90% 2.11% 2.33% 2.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 895
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 671
Liczba ważnych kart:1 670
Frekwencja wyborcza:28.35%
Liczba głosów ważnych:1 605
% głosów ważnych:96.11%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 2.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 30 76.92 1.87
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 5.13 0.12
PODSTAWKA Karol 2 5.13 0.12
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 5.13 0.12
OKOŃ Olga 1 2.56 0.06
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 2.56 0.06
ROWIŃSKI Wojciech 1 2.56 0.06