A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Miączyn

Miączyn
brak 0.42% 0.63% 0.85% 1.06% 1.27% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.34%
danych 0.62% 0.84% 1.05% 1.26% 1.48% 1.69% 1.90% 2.11% 2.33% 2.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 195
Liczba ważnych kart:1 195
Frekwencja wyborcza:24.06%
Liczba głosów ważnych:1 144
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 0.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 5 45.45 0.44
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 18.18 0.17
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 18.18 0.17
OKOŃ Olga 1 9.09 0.09
WUCZKO Tomasz 1 9.09 0.09
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00