A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Skierbieszów

Skierbieszów
brak 0.42% 0.63% 0.85% 1.06% 1.27% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.34%
danych 0.62% 0.84% 1.05% 1.26% 1.48% 1.69% 1.90% 2.11% 2.33% 2.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 425
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:940
Liczba ważnych kart:940
Frekwencja wyborcza:21.24%
Liczba głosów ważnych:900
% głosów ważnych:95.74%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 1.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 4 25.00 0.44
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 5 31.25 0.56
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 2 12.50 0.22
ŚWISZCZ Józef Wojciech 3 18.75 0.33
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 2 12.50 0.22
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00