A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn
brak 0.42% 0.63% 0.85% 1.06% 1.27% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.34%
danych 0.62% 0.84% 1.05% 1.26% 1.48% 1.69% 1.90% 2.11% 2.33% 2.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 721
Liczba ważnych kart:1 721
Frekwencja wyborcza:17.72%
Liczba głosów ważnych:1 645
% głosów ważnych:95.58%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 2.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 31 88.57 1.88
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 0 0.00 0.00
PODSTAWKA Karol 1 2.86 0.06
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 2.86 0.06
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 2 5.71 0.12
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00