A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Zwierzyniec

Zwierzyniec
brak 0.42% 0.63% 0.85% 1.06% 1.27% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.34%
danych 0.62% 0.84% 1.05% 1.26% 1.48% 1.69% 1.90% 2.11% 2.33% 2.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 849
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:990
Liczba ważnych kart:990
Frekwencja wyborcza:16.93%
Liczba głosów ważnych:950
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 1.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 10 58.82 1.05
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 11.76 0.21
PODSTAWKA Karol 1 5.88 0.11
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 5.88 0.11
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 1 5.88 0.11
PEŁKA Jarosław 2 11.76 0.21
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00