A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Skwierzyna

Skwierzyna
brak 17.61% 18.98% 20.34% 21.71% 23.08% 24.45% 25.81% 27.18% 28.55% 29.91%
danych 18.97% 20.33% 21.70% 23.07% 24.44% 25.80% 27.17% 28.54% 29.90% 31.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 012
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 693
Liczba ważnych kart:1 693
Frekwencja wyborcza:16.91%
Liczba głosów ważnych:1 614
% głosów ważnych:95.33%
Liczba głosów na listy komitetu:360
% 22.30%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 138 38.33 8.55
HOC Czesław 5 1.39 0.31
RAFALSKA Elżbieta 140 38.89 8.67
MATERNA Jerzy Marian 56 15.56 3.47
ROBAK Marzanna Urszula 4 1.11 0.25
SZYMAŃSKA Halina Barbara 2 0.56 0.12
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 4 1.11 0.25
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 2 0.56 0.12
RONOWICZ Bożena 2 0.56 0.12
SZAŁABAWKA Artur Lesław 7 1.94 0.43