A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Słońsk

Słońsk
brak 11.50% 12.41% 13.31% 14.22% 15.12% 16.03% 16.93% 17.84% 18.74% 19.65%
danych 12.40% 13.30% 14.21% 15.11% 16.02% 16.92% 17.83% 18.73% 19.64% 20.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 108
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:593
Liczba ważnych kart:593
Frekwencja wyborcza:14.44%
Liczba głosów ważnych:548
% głosów ważnych:92.41%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 11.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 47 74.60 8.58
WZIĄTEK Stanisław Czesław 0 0.00 0.00
HOLAK Julia 1 1.59 0.18
WONTOR Tomasz Paweł 8 12.70 1.46
CHAŁAT Dorota Róża 0 0.00 0.00
FEDKO Edward Jan 4 6.35 0.73
PRZYWARA Urszula Jadwiga 0 0.00 0.00
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 1 1.59 0.18
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 1 1.59 0.18
PAŃTAK Kazimierz 1 1.59 0.18