A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Słońsk

Słońsk
brak 18.71% 20.21% 21.70% 23.20% 24.69% 26.19% 27.69% 29.18% 30.68% 32.17%
danych 20.20% 21.69% 23.19% 24.68% 26.18% 27.68% 29.17% 30.67% 32.16% 33.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 108
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:593
Liczba ważnych kart:593
Frekwencja wyborcza:14.44%
Liczba głosów ważnych:548
% głosów ważnych:92.41%
Liczba głosów na listy komitetu:166
% 30.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 56 33.73 10.22
HOC Czesław 1 0.60 0.18
RAFALSKA Elżbieta 78 46.99 14.23
MATERNA Jerzy Marian 18 10.84 3.28
ROBAK Marzanna Urszula 3 1.81 0.55
SZYMAŃSKA Halina Barbara 2 1.20 0.36
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 1 0.60 0.18
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1 0.60 0.18
RONOWICZ Bożena 2 1.20 0.36
SZAŁABAWKA Artur Lesław 4 2.41 0.73