A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Torzym

Torzym
brak 5.80% 6.08% 6.37% 6.65% 6.93% 7.22% 7.50% 7.78% 8.06% 8.35%
danych 6.07% 6.36% 6.64% 6.92% 7.21% 7.49% 7.77% 8.05% 8.34% 8.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 602
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:693
Liczba ważnych kart:693
Frekwencja wyborcza:12.37%
Liczba głosów ważnych:655
% głosów ważnych:94.52%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 5.80%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 16 42.11 2.44
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 2.63 0.15
JONCZEK Joanna Małgorzata 4 10.53 0.61
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 1 2.63 0.15
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 2 5.26 0.31
PUCEK Mateusz Sebastian 5 13.16 0.76
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 8 21.05 1.22
GŁADKOW Jan 1 2.63 0.15