A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Świebodzin

Świebodzin
brak 22.42% 23.31% 24.20% 25.08% 25.97% 26.86% 27.75% 28.64% 29.52% 30.41%
danych 23.30% 24.19% 25.07% 25.96% 26.85% 27.74% 28.63% 29.51% 30.40% 31.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 637
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 614
Liczba ważnych kart:4 614
Frekwencja wyborcza:19.52%
Liczba głosów ważnych:4 492
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:1 256
% 27.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 333 26.51 7.41
HOC Czesław 8 0.64 0.18
RAFALSKA Elżbieta 311 24.76 6.92
MATERNA Jerzy Marian 476 37.90 10.60
ROBAK Marzanna Urszula 23 1.83 0.51
SZYMAŃSKA Halina Barbara 23 1.83 0.51
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 19 1.51 0.42
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1 0.08 0.02
RONOWICZ Bożena 50 3.98 1.11
SZAŁABAWKA Artur Lesław 12 0.96 0.27