A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Bojadła

Bojadła
brak 2.04% 2.45% 2.85% 3.26% 3.66% 4.07% 4.48% 4.88% 5.29% 5.69%
danych 2.44% 2.84% 3.25% 3.65% 4.06% 4.47% 4.87% 5.28% 5.68% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 728
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:365
Liczba ważnych kart:365
Frekwencja wyborcza:13.38%
Liczba głosów ważnych:341
% głosów ważnych:93.42%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 3.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 5 45.45 1.47
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 2 18.18 0.59
BACHALSKI Dariusz Jacek 2 18.18 0.59
MARKIEWICZ Dorota 0 0.00 0.00
SZOSTAŁO Wiktor 1 9.09 0.29
WOJTCZAK Kinga 1 9.09 0.29
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 0 0.00 0.00