A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Czerwieńsk

Czerwieńsk
brak 0.85% 1.09% 1.34% 1.58% 1.83% 2.07% 2.31% 2.56% 2.80% 3.05%
danych 1.08% 1.33% 1.57% 1.82% 2.06% 2.30% 2.55% 2.79% 3.04% 3.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 699
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 360
Liczba ważnych kart:1 358
Frekwencja wyborcza:17.66%
Liczba głosów ważnych:1 277
% głosów ważnych:94.04%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 3.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 13 30.95 1.02
ŁYCZYWEK Włodzimierz 1 2.38 0.08
BORZYM Justyna 3 7.14 0.23
DOBIES Tomasz Jarosław 1 2.38 0.08
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 1 2.38 0.08
CHMIELEWSKA Ewa Anna 0 0.00 0.00
LIPIEC Magdalena 1 2.38 0.08
SOBIEPAN Janusz 0 0.00 0.00
GRUCA Małgorzata Maria 1 2.38 0.08
ZELISKO Mirosław Marek 21 50.00 1.64