A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Kargowa

Kargowa
brak 0.85% 1.09% 1.34% 1.58% 1.83% 2.07% 2.31% 2.56% 2.80% 3.05%
danych 1.08% 1.33% 1.57% 1.82% 2.06% 2.30% 2.55% 2.79% 3.04% 3.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 632
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:607
Liczba ważnych kart:607
Frekwencja wyborcza:13.10%
Liczba głosów ważnych:588
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 0.85%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 1 20.00 0.17
ŁYCZYWEK Włodzimierz 0 0.00 0.00
BORZYM Justyna 1 20.00 0.17
DOBIES Tomasz Jarosław 0 0.00 0.00
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 0 0.00 0.00
CHMIELEWSKA Ewa Anna 2 40.00 0.34
LIPIEC Magdalena 0 0.00 0.00
SOBIEPAN Janusz 0 0.00 0.00
GRUCA Małgorzata Maria 0 0.00 0.00
ZELISKO Mirosław Marek 1 20.00 0.17