A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Nowogród Bobrzański

Nowogród Bobrzański
brak 0.85% 1.09% 1.34% 1.58% 1.83% 2.07% 2.31% 2.56% 2.80% 3.05%
danych 1.08% 1.33% 1.57% 1.82% 2.06% 2.30% 2.55% 2.79% 3.04% 3.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 270
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 408
Liczba ważnych kart:1 408
Frekwencja wyborcza:17.03%
Liczba głosów ważnych:1 316
% głosów ważnych:93.47%
Liczba głosów na listy komitetu:32
% 2.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 12 37.50 0.91
ŁYCZYWEK Włodzimierz 0 0.00 0.00
BORZYM Justyna 2 6.25 0.15
DOBIES Tomasz Jarosław 1 3.13 0.08
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 0 0.00 0.00
CHMIELEWSKA Ewa Anna 3 9.38 0.23
LIPIEC Magdalena 5 15.63 0.38
SOBIEPAN Janusz 0 0.00 0.00
GRUCA Małgorzata Maria 1 3.13 0.08
ZELISKO Mirosław Marek 8 25.00 0.61