A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Nowogród Bobrzański

Nowogród Bobrzański
brak 2.04% 2.45% 2.85% 3.26% 3.66% 4.07% 4.48% 4.88% 5.29% 5.69%
danych 2.44% 2.84% 3.25% 3.65% 4.06% 4.47% 4.87% 5.28% 5.68% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 270
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 408
Liczba ważnych kart:1 408
Frekwencja wyborcza:17.03%
Liczba głosów ważnych:1 316
% głosów ważnych:93.47%
Liczba głosów na listy komitetu:40
% 3.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 7 17.50 0.53
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 9 22.50 0.68
BACHALSKI Dariusz Jacek 2 5.00 0.15
MARKIEWICZ Dorota 6 15.00 0.46
SZOSTAŁO Wiktor 3 7.50 0.23
WOJTCZAK Kinga 5 12.50 0.38
SZURA Zbigniew Jan 1 2.50 0.08
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 5 12.50 0.38
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 2 5.00 0.15