A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Sulechów

Sulechów
brak 0.85% 1.09% 1.34% 1.58% 1.83% 2.07% 2.31% 2.56% 2.80% 3.05%
danych 1.08% 1.33% 1.57% 1.82% 2.06% 2.30% 2.55% 2.79% 3.04% 3.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:21 055
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 077
Liczba ważnych kart:4 077
Frekwencja wyborcza:19.36%
Liczba głosów ważnych:3 933
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:77
% 1.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 37 48.05 0.94
ŁYCZYWEK Włodzimierz 0 0.00 0.00
BORZYM Justyna 5 6.49 0.13
DOBIES Tomasz Jarosław 2 2.60 0.05
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 3 3.90 0.08
CHMIELEWSKA Ewa Anna 4 5.19 0.10
LIPIEC Magdalena 10 12.99 0.25
SOBIEPAN Janusz 0 0.00 0.00
GRUCA Małgorzata Maria 1 1.30 0.03
ZELISKO Mirosław Marek 15 19.48 0.38