A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Zabór

Zabór
brak 0.85% 1.09% 1.34% 1.58% 1.83% 2.07% 2.31% 2.56% 2.80% 3.05%
danych 1.08% 1.33% 1.57% 1.82% 2.06% 2.30% 2.55% 2.79% 3.04% 3.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 098
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:604
Liczba ważnych kart:604
Frekwencja wyborcza:19.50%
Liczba głosów ważnych:574
% głosów ważnych:95.03%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 2.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 6 46.15 1.05
ŁYCZYWEK Włodzimierz 0 0.00 0.00
BORZYM Justyna 0 0.00 0.00
DOBIES Tomasz Jarosław 0 0.00 0.00
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 0 0.00 0.00
CHMIELEWSKA Ewa Anna 1 7.69 0.17
LIPIEC Magdalena 0 0.00 0.00
SOBIEPAN Janusz 0 0.00 0.00
GRUCA Małgorzata Maria 0 0.00 0.00
ZELISKO Mirosław Marek 6 46.15 1.05