A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat rypiński 

rypiński
brak 0.83% 1.08% 1.32% 1.57% 1.82% 2.07% 2.31% 2.56% 2.81% 3.05%
danych 1.07% 1.31% 1.56% 1.81% 2.06% 2.30% 2.55% 2.80% 3.04% 3.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 580
Liczba ważnych kart:5 580
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:5 403
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:137
% 2.54%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rypin 13 384  2 647  2 647  2 581  75  2.91
Brzuze 4 332  529  529  507  16  3.16
Rogowo 3 887  538  538  515  17  3.30
Rypin 5 909  697  697  679  14  2.06
Skrwilno 4 844  754  754  727  0.83
Wąpielsk 3 353  415  415  394  2.28
Ogółem 35 709  5 580  5 580  5 403  137  2.54
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 103 75.18 1.91
KRUPA Łukasz Marcin 9 6.57 0.17
STRAUSS Hanna Barbara 1 0.73 0.02
KRÓLEWICZ Mirosław 2 1.46 0.04
BOROWSKA Joanna Małgorzata 8 5.84 0.15
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 3 2.19 0.06
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 1 0.73 0.02
WOJTAS Jarosław Andrzej 6 4.38 0.11
CIEŚLAKOWSKA Ewa 1 0.73 0.02
WYDRZYŃSKI Maciej 3 2.19 0.06