A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat toruński 

toruński
brak 2.61% 2.81% 3.02% 3.22% 3.42% 3.63% 3.83% 4.03% 4.23% 4.44%
danych 2.80% 3.01% 3.21% 3.41% 3.62% 3.82% 4.02% 4.22% 4.43% 4.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:566
% 3.88%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmża 11 541  2 256  2 256  2 129  70  3.29
Chełmża 7 658  1 139  1 139  1 052  45  4.28
Czernikowo 6 867  923  923  880  23  2.61
Lubicz 14 425  3 149  3 149  3 059  121  3.96
Łubianka 5 037  1 122  1 122  1 056  33  3.13
Łysomice 7 295  1 401  1 401  1 369  51  3.73
Obrowo 10 716  2 158  2 158  2 089  97  4.64
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  886  36  4.06
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  2 067  90  4.35
Ogółem 77 068  15 207  15 206  14 587  566  3.88
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 452 79.86 3.10
KRUPA Łukasz Marcin 17 3.00 0.12
STRAUSS Hanna Barbara 10 1.77 0.07
KRÓLEWICZ Mirosław 11 1.94 0.08
BOROWSKA Joanna Małgorzata 6 1.06 0.04
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 7 1.24 0.05
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 7 1.24 0.05
WOJTAS Jarosław Andrzej 12 2.12 0.08
CIEŚLAKOWSKA Ewa 8 1.41 0.05
WYDRZYŃSKI Maciej 36 6.36 0.25