A  A+ A+

Powiat toruński 

toruński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmża 11 541  2 256  2 256  2 129  0.00
Chełmża 7 658  1 139  1 139  1 052  0.00
Czernikowo 6 867  923  923  880  0.00
Lubicz 14 425  3 149  3 149  3 059  0.00
Łubianka 5 037  1 122  1 122  1 056  0.00
Łysomice 7 295  1 401  1 401  1 369  0.00
Obrowo 10 716  2 158  2 158  2 089  0.00
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  886  0.00
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  2 067  0.00
Ogółem 77 068  15 207  15 206  14 587  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne