A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat toruński 

toruński
brak 0.58% 0.68% 0.78% 0.88% 0.98% 1.09% 1.19% 1.29% 1.39% 1.49%
danych 0.67% 0.77% 0.87% 0.97% 1.08% 1.18% 1.28% 1.38% 1.48% 1.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:145
% 0.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmża 11 541  2 256  2 256  2 129  25  1.17
Chełmża 7 658  1 139  1 139  1 052  10  0.95
Czernikowo 6 867  923  923  880  14  1.59
Lubicz 14 425  3 149  3 149  3 059  27  0.88
Łubianka 5 037  1 122  1 122  1 056  11  1.04
Łysomice 7 295  1 401  1 401  1 369  16  1.17
Obrowo 10 716  2 158  2 158  2 089  21  1.01
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  886  1.02
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  2 067  12  0.58
Ogółem 77 068  15 207  15 206  14 587  145  0.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 72 49.66 0.49
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 25 17.24 0.17
HRABSKI Piotr Michał 5 3.45 0.03
SZENDEL Weronika 3 2.07 0.02
POŁĄCZAK Wojciech 5 3.45 0.03
BORUCKA Irena 5 3.45 0.03
ANDUŁA Miłosz 4 2.76 0.03
LASKOWSKA Julia 21 14.48 0.14
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 2 1.38 0.01
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 3 2.07 0.02