A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat żniński 

żniński
brak 1.07% 1.21% 1.35% 1.49% 1.63% 1.77% 1.91% 2.05% 2.19% 2.33%
danych 1.20% 1.34% 1.48% 1.62% 1.76% 1.90% 2.04% 2.18% 2.32% 2.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 195
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 257
Liczba ważnych kart:11 255
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:10 616
% głosów ważnych:94.32%
Liczba głosów na listy komitetu:150
% 1.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barcin 11 682  2 283  2 283  2 158  28  1.30
Gąsawa 4 233  901  900  844  1.07
Janowiec Wielkopolski 7 408  1 212  1 211  1 132  28  2.47
Łabiszyn 7 660  1 318  1 318  1 252  21  1.68
Rogowo 5 473  1 154  1 154  1 061  12  1.13
Żnin 19 739  4 389  4 389  4 169  52  1.25
Ogółem 56 195  11 257  11 255  10 616  150  1.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 71 47.33 0.67
MICHAŁEK Iwona Krystyna 16 10.67 0.15
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 15 10.00 0.14
PROKOPOWICZ Wojciech 6 4.00 0.06
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 6 4.00 0.06
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 6 4.00 0.06
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 2 1.33 0.02
LASKOWSKI Dariusz Jan 9 6.00 0.08
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 5 3.33 0.05
WALKOWIAK Andrzej 14 9.33 0.13