A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat biłgorajski 

biłgorajski
brak 1.63% 2.11% 2.58% 3.06% 3.54% 4.02% 4.49% 4.97% 5.45% 5.92%
danych 2.10% 2.57% 3.05% 3.53% 4.01% 4.48% 4.96% 5.44% 5.91% 6.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 200
Liczba ważnych kart:19 198
Frekwencja wyborcza:22.79%
Liczba głosów ważnych:18 689
% głosów ważnych:97.35%
Liczba głosów na listy komitetu:575
% 3.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biłgoraj 21 995  5 559  5 559  5 424  167  3.08
Aleksandrów 2 521  639  639  625  40  6.40
Biłgoraj 10 436  2 401  2 401  2 347  92  3.92
Biszcza 3 180  888  888  871  24  2.76
Frampol 5 219  1 008  1 008  986  24  2.43
Goraj 3 556  750  750  719  18  2.50
Józefów 5 913  1 055  1 055  1 008  28  2.78
Księżpol 5 456  1 046  1 046  1 014  48  4.73
Łukowa 3 518  719  718  703  16  2.28
Obsza 3 481  726  726  711  20  2.81
Potok Górny 4 579  1 084  1 084  1 046  17  1.63
Tarnogród 5 595  1 466  1 466  1 425  47  3.30
Tereszpol 3 209  554  554  536  12  2.24
Turobin 5 575  1 305  1 304  1 274  22  1.73
Ogółem 84 233  19 200  19 198  18 689  575  3.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 376 65.39 2.01
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 66 11.48 0.35
PODSTAWKA Karol 21 3.65 0.11
BUJAŁA Adriana Iwona 12 2.09 0.06
ŚWISZCZ Józef Wojciech 10 1.74 0.05
OKOŃ Olga 20 3.48 0.11
WUCZKO Tomasz 12 2.09 0.06
SMOLAK Monika 20 3.48 0.11
PEŁKA Jarosław 9 1.57 0.05
ROWIŃSKI Wojciech 29 5.04 0.16