A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.41% 0.46% 0.51% 0.56% 0.61%
danych 0.19% 0.24% 0.29% 0.34% 0.40% 0.45% 0.50% 0.55% 0.60% 0.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 0.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  0.28
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  0.66
Horodło 4 550  683  683  652  0.15
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  0.49
Mircze 6 442  946  946  908  0.44
Trzeszczany 3 727  551  551  526  0.57
Uchanie 4 063  813  813  779  0.51
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  0.63
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  42  0.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 8 19.05 0.08
PATYRA Elżbieta Beata 4 9.52 0.04
DZIUDZIK Sławomir Marian 1 2.38 0.01
WÓJCIK Michał Grzegorz 2 4.76 0.02
BANACH Janusz Wojciech 4 9.52 0.04
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1 2.38 0.01
DEMCIW Monika 5 11.90 0.05
PIETRAŚ Jacek 1 2.38 0.01
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 3 7.14 0.03
JAKUBCZAK Agnieszka 13 30.95 0.13