A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 2.64% 3.03% 3.43% 3.82% 4.22% 4.61% 5.00% 5.40% 5.79% 6.19%
danych 3.02% 3.42% 3.81% 4.21% 4.60% 4.99% 5.39% 5.78% 6.18% 6.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:695
% 5.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  545  6.58
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  50  3.30
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  43  2.64
Rybczewice 3 038  473  473  455  16  3.52
Trawniki 7 277  961  961  913  41  4.49
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  695  5.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 447 64.32 3.49
GOŁAWSKA Kazimiera 47 6.76 0.37
KURZĘPA Irena 40 5.76 0.31
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 4 0.58 0.03
CICHOSZ Wacław 29 4.17 0.23
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 35 5.04 0.27
SZYMAŃSKI Adam 28 4.03 0.22
CZARNACKA Agata Alicja 20 2.88 0.16
STACHURA Rafał Artur 14 2.01 0.11
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 31 4.46 0.24