A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat gorzowski 

gorzowski
brak 24.66% 26.28% 27.89% 29.51% 31.12% 32.74% 34.35% 35.97% 37.58% 39.20%
danych 26.27% 27.88% 29.50% 31.11% 32.73% 34.34% 35.96% 37.57% 39.19% 40.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 566
Liczba ważnych kart:9 566
Frekwencja wyborcza:17.60%
Liczba głosów ważnych:9 202
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:3 103
% 33.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kostrzyn nad Odrą 13 841  2 661  2 661  2 568  1 048  40.81
Bogdaniec 5 443  891  891  867  256  29.53
Deszczno 6 932  1 124  1 124  1 088  314  28.86
Kłodawa 6 201  1 596  1 596  1 534  594  38.72
Lubiszyn 5 405  709  709  685  244  35.62
Santok 6 329  1 055  1 055  1 000  287  28.70
Witnica 10 190  1 530  1 530  1 460  360  24.66
Ogółem 54 341  9 566  9 566  9 202  3 103  33.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 1 777 57.27 19.31
BUKIEWICZ Bożenna 670 21.59 7.28
GRODZKI Tomasz Paweł 130 4.19 1.41
KUNICKA Halina 216 6.96 2.35
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 31 1.00 0.34
MACHALICA Krzysztof Edward 22 0.71 0.24
ŁAWRYNOWICZ Zofia 24 0.77 0.26
MARCINKIEWICZ Mirosław 142 4.58 1.54
ŁĄCKI Artur Jarosław 14 0.45 0.15
KOCHAN Magdalena Maria 77 2.48 0.84