A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat nowosolski 

nowosolski
brak 25.46% 27.13% 28.80% 30.46% 32.13% 33.80% 35.47% 37.14% 38.80% 40.47%
danych 27.12% 28.79% 30.45% 32.12% 33.79% 35.46% 37.13% 38.79% 40.46% 42.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 279
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 309
Liczba ważnych kart:12 309
Frekwencja wyborcza:17.77%
Liczba głosów ważnych:11 869
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:3 459
% 29.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowa Sól 31 638  6 629  6 628  6 438  1 786  27.74
Bytom Odrzański 4 347  729  729  703  179  25.46
Kolsko 2 648  398  399  367  121  32.97
Kożuchów 12 844  1 852  1 852  1 786  486  27.21
Nowa Sól 5 443  828  828  802  338  42.14
Nowe Miasteczko 4 391  686  686  638  208  32.60
Otyń 5 204  875  875  841  242  28.78
Siedlisko 2 764  312  312  294  99  33.67
Ogółem 69 279  12 309  12 309  11 869  3 459  29.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 1 639 47.38 13.81
HOC Czesław 32 0.93 0.27
RAFALSKA Elżbieta 343 9.92 2.89
MATERNA Jerzy Marian 1 051 30.38 8.86
ROBAK Marzanna Urszula 52 1.50 0.44
SZYMAŃSKA Halina Barbara 91 2.63 0.77
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 50 1.45 0.42
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 13 0.38 0.11
RONOWICZ Bożena 161 4.65 1.36
SZAŁABAWKA Artur Lesław 27 0.78 0.23