A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat słubicki 

słubicki
brak 26.34% 27.69% 29.03% 30.38% 31.72% 33.07% 34.41% 35.76% 37.10% 38.45%
danych 27.68% 29.02% 30.37% 31.71% 33.06% 34.40% 35.75% 37.09% 38.44% 39.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 968
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 003
Liczba ważnych kart:6 002
Frekwencja wyborcza:16.24%
Liczba głosów ważnych:5 712
% głosów ważnych:95.17%
Liczba głosów na listy komitetu:2 044
% 35.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cybinka 5 346  622  622  593  164  27.66
Górzyca 3 305  442  442  410  108  26.34
Ośno Lubuskie 5 173  822  822  764  257  33.64
Rzepin 7 837  1 166  1 166  1 110  387  34.86
Słubice 15 307  2 951  2 950  2 835  1 128  39.79
Ogółem 36 968  6 003  6 002  5 712  2 044  35.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 1 132 55.38 19.82
BUKIEWICZ Bożenna 574 28.08 10.05
GRODZKI Tomasz Paweł 59 2.89 1.03
KUNICKA Halina 58 2.84 1.02
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 29 1.42 0.51
MACHALICA Krzysztof Edward 22 1.08 0.39
ŁAWRYNOWICZ Zofia 31 1.52 0.54
MARCINKIEWICZ Mirosław 74 3.62 1.30
ŁĄCKI Artur Jarosław 11 0.54 0.19
KOCHAN Magdalena Maria 54 2.64 0.95