A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat strzelecko-drezdenecki 

strzelecko-drezdenecki
brak 2.09% 2.26% 2.42% 2.59% 2.76% 2.93% 3.09% 3.26% 3.43% 3.59%
danych 2.25% 2.41% 2.58% 2.75% 2.92% 3.08% 3.25% 3.42% 3.58% 3.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 219
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 738
Liczba ważnych kart:5 736
Frekwencja wyborcza:14.27%
Liczba głosów ważnych:5 466
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:163
% 2.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobiegniew 5 560  796  796  764  16  2.09
Drezdenko 13 982  2 154  2 154  2 055  65  3.16
Stare Kurowo 3 351  450  450  425  16  3.76
Strzelce Krajeńskie 13 829  1 870  1 868  1 788  56  3.13
Zwierzyn 3 497  468  468  434  10  2.30
Ogółem 40 219  5 738  5 736  5 466  163  2.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 52 31.90 0.95
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 31 19.02 0.57
BACHALSKI Dariusz Jacek 30 18.40 0.55
MARKIEWICZ Dorota 14 8.59 0.26
SZOSTAŁO Wiktor 4 2.45 0.07
WOJTCZAK Kinga 9 5.52 0.16
SZURA Zbigniew Jan 5 3.07 0.09
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 7 4.29 0.13
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 4 2.45 0.07
KASZNIA Magdalena Anna 7 4.29 0.13