A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat sulęciński 

sulęciński
brak 1.00% 1.22% 1.44% 1.66% 1.88% 2.11% 2.33% 2.55% 2.77% 2.99%
danych 1.21% 1.43% 1.65% 1.87% 2.10% 2.32% 2.54% 2.76% 2.98% 3.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 566
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 671
Liczba ważnych kart:4 670
Frekwencja wyborcza:16.35%
Liczba głosów ważnych:4 450
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:84
% 1.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krzeszyce 3 746  525  525  499  1.00
Lubniewice 2 585  440  439  417  10  2.40
Słońsk 4 108  593  593  548  13  2.37
Sulęcin 12 525  2 420  2 420  2 331  35  1.50
Torzym 5 602  693  693  655  21  3.21
Ogółem 28 566  4 671  4 670  4 450  84  1.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 44 52.38 0.99
ŁYCZYWEK Włodzimierz 5 5.95 0.11
BORZYM Justyna 11 13.10 0.25
DOBIES Tomasz Jarosław 6 7.14 0.13
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 4 4.76 0.09
CHMIELEWSKA Ewa Anna 0 0.00 0.00
LIPIEC Magdalena 2 2.38 0.04
SOBIEPAN Janusz 2 2.38 0.04
GRUCA Małgorzata Maria 7 8.33 0.16
ZELISKO Mirosław Marek 3 3.57 0.07