A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat zielonogórski 

zielonogórski
brak 16.18% 17.07% 17.95% 18.84% 19.72% 20.61% 21.49% 22.38% 23.26% 24.15%
danych 17.06% 17.94% 18.83% 19.71% 20.60% 21.48% 22.37% 23.25% 24.14% 25.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 108
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 258
Liczba ważnych kart:14 254
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 682
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:3 065
% 22.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Babimost 4 988  856  856  815  204  25.03
Bojadła 2 728  365  365  341  72  21.11
Czerwieńsk 7 699  1 360  1 358  1 277  312  24.43
Kargowa 4 632  607  607  588  114  19.39
Nowogród Bobrzański 8 270  1 408  1 408  1 316  290  22.04
Sulechów 21 055  4 077  4 077  3 933  963  24.49
Świdnica 5 021  1 047  1 046  1 005  197  19.60
Trzebiechów 2 605  370  370  346  56  16.18
Zabór 3 098  604  604  574  119  20.73
Zielona Góra 15 012  3 564  3 563  3 487  738  21.16
Ogółem 75 108  14 258  14 254  13 682  3 065  22.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 1 027 33.51 7.51
HOC Czesław 38 1.24 0.28
RAFALSKA Elżbieta 345 11.26 2.52
MATERNA Jerzy Marian 1 188 38.76 8.68
ROBAK Marzanna Urszula 39 1.27 0.29
SZYMAŃSKA Halina Barbara 55 1.79 0.40
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 39 1.27 0.29
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 17 0.55 0.12
RONOWICZ Bożena 263 8.58 1.92
SZAŁABAWKA Artur Lesław 54 1.76 0.39