A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat żagański 

żagański
brak 18.41% 20.53% 22.65% 24.77% 26.89% 29.01% 31.13% 33.25% 35.37% 37.49%
danych 20.52% 22.64% 24.76% 26.88% 29.00% 31.12% 33.24% 35.36% 37.48% 39.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 215
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 540
Liczba ważnych kart:10 538
Frekwencja wyborcza:16.16%
Liczba głosów ważnych:10 145
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:3 439
% 33.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gozdnica 2 717  333  333  321  105  32.71
Żagań 21 047  4 154  4 153  4 024  1 594  39.61
Brzeźnica 3 005  550  550  527  107  20.30
Iłowa 5 689  896  896  866  318  36.72
Małomice 4 381  568  568  536  158  29.48
Niegosławice 3 628  456  456  440  81  18.41
Szprotawa 17 212  2 587  2 587  2 479  799  32.23
Wymiarki 1 949  224  224  211  51  24.17
Żagań 5 587  772  771  741  226  30.50
Ogółem 65 215  10 540  10 538  10 145  3 439  33.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 1 691 49.17 16.67
BUKIEWICZ Bożenna 1 384 40.24 13.64
GRODZKI Tomasz Paweł 58 1.69 0.57
KUNICKA Halina 87 2.53 0.86
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 24 0.70 0.24
MACHALICA Krzysztof Edward 19 0.55 0.19
ŁAWRYNOWICZ Zofia 18 0.52 0.18
MARCINKIEWICZ Mirosław 73 2.12 0.72
ŁĄCKI Artur Jarosław 24 0.70 0.24
KOCHAN Magdalena Maria 61 1.77 0.60